KANJON PIVE I PIVSKO  JEZERO , cena 20 eura

Okvirno trajanje ovog izleta je oko 4 sata.Polazak iz kampa je predviđen posle doručka oko 08:30h
Reka Piva izvire iz vrela Sinjac na Goliji. Svojim tokom prolazi kroz gorostasne planine čineći spektakularan kanjon visine i do 1300m dužine oko 33km,na kom reka stvara izuzenu snagu koja je iskorišćena za gradnju hidroelektrane Mratinje (građenu imeđu 1967-1975g).
Brana HE Mratinje je visoka 220m i smatramo je jednom od najvećih u Evropi. Brana stvara Pivsko jezero,površine 12,5 km², a dubine čak 188m. Nastankom ovog jezera u potpunosti je potopljeno naselje Plužine, koje je ponovo sagrađeno u neposrednoj blizini i Pivski manastir koji je kamen po kamen prenet na novu lokaciju. Nakon brane Piva nastavlja prema Šćepan polju, gde sa rekom Tarom čini velelepnu reku Drinu.